Arbeidsbediening laat ontpop jong sterre!

Dis nie altyd ’n grap om ’n jongmens te wees nie – wie van ons kan nog onthou hoe selfbewus jy as tiener was, en veral hoe onseker jy oor jouself gevoel het? Hierin kan die kerk ’n groot rol speel. Om hiermee te help, kan Arbeidsbediening die Bright Star lifeskills-program in jou gemeente kom aanbied. Ds  Jannie Booysen, geestelike werker van Arbeidsbediening en ook ervare en geliefde VGK-predikant van Delft, het dit al in talle gemeentes baie suksesvol aan hul finalejaar-katkisante aangebied.

Die kursus fokus op drie fasette in die jongmens se lewe, naamlik: Selfbeeld, Verhoudings en Leierskapsontwikkeling. Elkeen van hierdie temas word dan oor 3 Saterdae, ’n week uit mekaar, met so ’n groep behandel. Dit het ’n geweldige impak op hierdie jongmense en hul toekomsbesluite en is dikwels die enigste keer dat hulle hierdie tipe opleiding ontvang. Na die 3 dae vind daar ook persoonlike mentorskapsessies met elke katkisant plaas. (Luister gerus na wat dié program vir VGK Bishop Lavis se kinders beteken het by http://bit.ly/1X4HAJ3.)

Die mees onlangse kursus is aangebied aan ’n groep finalejaar-katkisante van die RCA (Reformed Church in Africa) Living Waters Cravenby en die Jabes Gemeente in Ravensmead – beide in Kaapstad. Die RCA Cravensby se ouderling, mnr Chris Vergtine, het dit ook bygewoon.

Die Bright Star lifeskills-program is egter nie net gerig op die jeug nie, maar is ook ‘n wonderlike leierskapsontwikkelingsprogram vir volwassenes – die program word volgens spesifieke behoeftes aangepas.

Lees meer van die program by http://imsacape.christians.co.za/bright-star-programme/.

 

Kontak Carin Brink by cbrink@kaapkerk.co.za vir meer inligting.