Biblia Nasionaal Konferensie in PE

Vanaf 9 tot 13 Oktober het 16 Biblia Hawesending- en administratiewe personeel tydens ’n nasionale konferensie in Port Elizabeth vergader. Hulle was verteenwoordigend van die land se grootste hawens waar buitelandse en plaaslike seevaarders en vissers bereik word. Die volgende hawens is verteenwoordig: Saldanha, Kaapstad, Houtbaai, Kalkbaai, Mosselbaai, Port Elizabeth, Durban en Richardsbaai. Hulle is die mense wat seelui en vissers op bote en in hawens met die liefde van Christus bedien en dikwels vir hulle moet intree waar hulle onbillik deur hul werkgewers behandel word.

Die belangrikste punt op die afgelope week se konferensie-agenda was die strategiese beplanning vir Biblia Nasionaal vorentoe.  Die fasiliteerder, dr. Deon Els, het as inleiding die onderwerp, Intelligent leadership has the ability to adapt to Change, bespreek. Hy is nie net predikant by een van PE se NG Gemeentes nie, maar hy is ook betrokke by die United Leadership Forum wat navorsing doen om besighede te help fasiliteer met hul visie-bepaling, strategiese beplannings, ensovoorts.

Die grootste uitdagings wat met betrekking tot Hawesending geïdentifiseer is, was die verandering en ontwikkeling wat in die toekoms binne die hawens gaan plaasvind en hoe Biblia sal moet aanpas om binne daardie konteks met die bediening te kan voortgaan. Dit was ’n baie sinvolle en praktiese, strategiese sessie, wat weer groot motivering en entoesiasme aangewakker het.

Daar word beplan om die bediening en sy werksaamhede op nasionale vlak baie breër bekendstelling in die toekoms te gee.

Ons benodig ook baie ondersteuning: jy kan prakties betrokke raak deur byvoorbeeld toiletware, klere, ens. te skenk, of jy kan finansieel bydra om ons verskeie kostes te help dra.   Lees meer van ons bediening by http://imsacape.christians.co.za/biblia-harbour-mission/ en http://imsacape.christians.co.za/fishermen/

Kontak Carin Brink by cbrink@kaapkerk.co.za vir meer inligting.