BYBELS ‘n GROOT BEHOEFTE!

Arbeidsbediening is ‘n diensarm van Christelike kerke wat ALLE mense geestelik in hul werksplekke toerus en ondersteun. Dis ‘n vriendskapsgebaseerde evangelisasie waar daar na die geestelike versorging van mense in die werkplek omgesien word, hulle ondersteun word en ons ook hulp verleen aan die wat in nood verkeer.

Ons doen dit deur die bring van ‘n geestelike boodskap, gebed, pastorale bystand en versoeningsgesprekke. Ons beskik ook oor toerustingsprogramme wat in die verskeie behoeftes van mense binne die werkswêreld , voorsien. Daar word dus holisties na meens se behoeftes omgesien.

Die vraag na Bybels is ’n al groter wordende behoefte binne die wêreld van werk en daarom wil ons ’n beroep op julle doen om Bybels vir die bediening te skenk sodat ons daardeur nog meer mense kan toerus in die evangelie.  Ons benodig hoofsaaklik Bybels in Afrikaanse, Engels en isiXhosa.

Die aankoop van Bybels is ’n groot uitgawe en daarom wil ons graag hande vat met mede-gelowiges om ons te help voorsien in hierdie groot behoefte!

Bybels kan by die NGK Sinodale Sentrum, Pastoriestraat 11, Bellville, afgegee word of indien moontlik, by u plaaslike kerkkantoor ingegee word. Ons sal dit kom optel sodra ons deur die betrokke kerkkantoor gekontak word.  Kontak Lien November by 021-9577153 of Carin Brink by 083 651 9515.