Agter die sukses van enige besigheid, is daar ’n familie

Mense wil werk vir ’n besigheid wat lojaliteit en tradisie waardeer, wat hulle soos familie behandel. Dit word egter dikwels nie so ervaar nie; baie mense voel dat hulle net nog ’n rat in ’n groot masjien is. “Ek tel nie; ek word nie waardeer nie,” word dikwels gesê of gedink.

Die kernwaarde van ’n maatskappy is sy mense.Werknemers voel gewaardeerd  en verstaan hoe hulle arbeid bydra om die maatskappy se missie te bereik as hulle gerespekteer en geestelik versorg word. Dit is hierdie elemente wat ’n ware sin van kameraadskap tussen werkgewer en werknemer skep.  Wanneer die individu in die maatskappy glo, tree hulle dienooreenkomstig op.

Die Van der Merwe Vrugteplase is so ’n onderneming.  Aan die einde van die jaar word ’n Kersfees-geleentheid vir al die plaasarbeiders en hul familie van al die plase gereël. Tydens hierdie geleentheid word daar dan erkenning en waardering aan die arbeiders vir hul bydrae tot die sukses van die besigheid gegee

Johan Crous, geestelike werker van Wellington, vertel van nog ’n ‘familie’-ervaring: “Toe die besturende direkteur van Paarlvallei Bottelering my skakel om ’n gedenkdiens waar te neem vir ’n kollega wat gesterf het, was my onmiddellike ervaring dié van ’n familie wat omgee.

“Paulus beskryf die liggaam van Christus as ’n FAMILIE : ‘As een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly (1 Kor 12:26). ‘n Familie wat ’n familielid wil kom eer, doen dit, want sy plek in die familie is leeg.”

 

Kontak Johan Crous:
crousjm@telkomsa.net