Oudtshoorn glo aan verhoudingsbou en betrokkenheid

“Die sleutelwoord is betrokkenheid,” verduidelik André van Staden op navraag hoe Arbeidsbediening dit regkry om sulke goeie verhoudinge met die kerke en instansies op Oudtshoorn te hê.

Arbeidsbediening is baie afhanklik van hul stad of dorp se ondersteuning. Om dit te bewerkstellig, moet werkgewers veral goed verstaan wat die bediening behels en moet daar ook ’n goeie verhouding met kerke en instansies opgebou word.

André en sy vrou het, toe hulle 26 jaar gelede op Oudtshoorn kom woon het, as lede van die Gideons, dadelik by instansies soos kerke, hotelle, hospitale en skole ingeskakel. Hulle het ook op kerkrade gedien en rings- en sinodesittings bygewoon.

Toe hulle dus by Arbeidsbediening betrokke raak, was hulle bekend by ’n sterk netwerk van leraars, pastore, besigheidsmanne en skoolhoofde.

Van die ongeveer 80 besoekpunte van Arbeidsbediening in Oudtshoorn, besoek André self sowat 40 daarvan. Hy maak ook ekstra tyd om gereeld met die sakemanne en leraars om ’n koppie koffie te kuier.

As gevolg van die positiewe gesindhede wat op hierdie manier opgebou word, word Arbeidsbediening dikwels genooi om tydens eredienste te praat en is selfs al gevra om soms dienste waar te neem. Hulle is ook al genooi om op die plaaslike radiostasie op te tree.

Oudtshoorn  is nou van voorneme om ook uit te reik na die Chinese in hul midde. Hulle het ’n IAFA (AVIC International Flying Training Academy )-vliegskool wat Chinese vlieëniers oplei en sal op hierdie manier met hulle probeer kontak maak. Intussen soek hulle nog iemand wat Mandaryns kan praat, maar sal intussen Mandarynse Bybels koop.

Hulle beplan om vriendskapsbande met hierdie groep mense te bou deur hulle met hul alledaagse probleme by te staan. Dit is belangrik dat die Chinese ’n warm tuiste ver van hul vaderland in Oudtshoorn sal beleef.

Arbeidsbediening beplan om ook ’n bediening aan Oudtshoorn se munisipale straatskoonmakers te begin. André het alreeds by verskeie geleenthede by hulle stilgehou, gesels, saam met hulle gebid en Bybels uitgedeel. Hy voel egter dit moet op ’n wyer vlak plaasvind.

 

Kontak
André van Staden
wes1@telkomsa.net