Worcester se Swanepoels ’n wandelende voorbeeld

Gassie Carstens, geestelike werker van Arbeidsbediening in Worcester, is onlangs aangegryp deur die ywer waarmee Danie Swanepoel sy taak as vrywilliger opneem en hoe sy vrou hom hierin ondersteun.

Danie het ’n paar jaar gelede ’n aantal beroerte-aanvalle gehad wat hom sodanig geaffekteer het, dat hy nie meer sy passie as Arbeidsbedienaar kon uitleef nie.

So ’n rukkie gelede het hy egter vir Gassie geskakel met die  versoek dat hy baie graag weer sal betrokke wil raak by Arbeidsbediening; sy vrou moet hom dan net oral kan vergesel omdat sy weet wat om te doen indien hy weer ’n beroerte-aanval sou kry.

Gassie het besluit om aan Danie-hulle die geleentheid te gee en dit stadig te neem met eers net een maal per maand; sy vrou moet dan net elke keer met hom saamgaan.

En so het Danie weer met nuwe ywer hierdie bediening op Worcester begin doen. Die besondere van Danie en sy vrou se bediening, is dat hulle moet lóóp waar hulle wil kom en dit beteken dat hulle soms om halfsewe soggens alreeds moet begin stap as hulle om agtuur ’n diens in een van die Arbeidsbedieningsbedieningspunte wil aanbied.

“Danie en sy vrou se entoesiasme vir hul roeping in Arbeidsbediening is só ’n inspirasie en wandelende voorbeeld vir ons hier in Worcester,” getuig Gassie.

Kontak Gassie Carstens by gassie@caracc.co.za vir meer inligting.