Arbeidsbediening help kies Nuwe Begin vir Gevangenes

“It taught us how to live a life without harming other people or doing crime …”

“All of these that I have learned are going to be my tools that I am going to use to change my life … that I will make good choices in life.”

So skryf van die jeuggevangenesse van Korrektiewe Dienste te Brandvlei wat vroeg vanjaar die BrightStar-lewensvaardigheidskursus bygewoon het. BrightStar is ‘n lewenstylprogram wat uit drie modules bestaan. Dit fokus op selfkennis, verhoudings en leierskap en word deur vyftien lewensvaardigheidstemas tydens die aanbieding verduidelik en vasgelê.

Ds Jannie Booysen, pastorale werker van Arbeidsbediening en ook fasiliteerder van die gewilde BrightStar-program, het dit vanjaar vir ‘n tweede keer in Malmesbury aangebied. Hy word bygestaan deur Lene November, kantoorbestuurder van Arbeidsbediening Kaapstreek.

Arbeidsbediening is ‘n nie-winsgewende organisasie wat die boodskap van Christus na plekke van werk neem en beide werknemers én werkgewers geestelik bedien. In die geval van Korrektiewe Dienste het hul bediening aan die bewaarders en oorsieners van gevangenisdienste egter oorgespoel na ook die geestelike behoeftes van die gevangenes.

Lene November het in 2018 ‘n sterk behoefte begin ervaar dat Arbeidsbediening deur die Here geroep word om ook na die gevangenes uit te reik. Iets wat spesifiek in Luk.4: 18 en 19 deur Jesus versoek is.

Lene vertel: “Nadat ek in 2018 met ds Glenda Fredericks, kapelaan van Korrektiewe Dienste in Brandvlei kontak gemaak het, het die wiele vinnig begin rol en is die eerste BrightStar-kursus in Oktober 2018 aan 25 jeuggevangenesse van Korrektiewe Dienste, Brandvlei aangebied. Daarna het dit vinnig versprei na aanbiedinge by Korrektiewe Dienste in Malmesbury waar 25 Medium B-gevangenes die kursus voltooi het, toe weer Brandvlei waar 25 jeugdiges dit bygewoon het en toe 25 Maksimum B-gevangenes by Malmesbury. In Januarie vanjaar het daar al 100 gevangenes sedert 2018 die BrightStar-kursus voltooi.

Ds Jannie vertel: “Arbeidsbediening se hoofdoel met die aanbieding van hierdie program in gevangenisse is om aan die gevangene wat ‘n klaarblyklike mislukte eerste begin in sy of haar lewe gehad het, met ‘n nuwe begin te help. Dit word gedoen deur evangeliese beginsels aan hulle te leer en hoe hulle Jesus Christus kan leer ken as hul persoonlike verlosser. Hulle word tydens hierdie kursus begelei hoe om deur die Gees van Christus ‘n nuwe lewenstyl volgens Galasiërs 5:22 te kies en te handhaaf.”

Dis egter nie maklik om die gevangene se vertroue sommer dadelik te wen nie; die meeste van hulle kom uit agtergronde waar verwaarlosing, swak verhoudings en wantroue aan die orde van die dag is. Ds Jannie vertel: “Die aanbieding word ingelei met wat die kursusgangers van die kursus verwag; dit help gewoonlik om die ys te breek. Tydens ons aanbiedings sal ons ook altyd die gevangene se opinie en gevoelens respekteer. Hulle weet ook hulle kan my vertrou met hul mededelings en dat ek dit nooit met ‘n ander groep sal deel nie.

“Dis aangrypend as jy hoor hoe hierdie kursus gevangenes gehelp het om hul lewensdoel te ontdek; hoe hulle nuwe nuwe waardes vir hul lewens aanneem, besluit om te werk aan swak verhoudings en begin strewe na uitnemendheid.”

En wat beteken hierdie aanbieding vir julle as fasiliteerders? Lene vertel: “Ek ontdek elke keer opnuut hoe God in liefde uitreik na mense wat Hom só nodig het. Ek besef elke keer hoe sleg die gebrek aan kennis en lewensvaardighede vir mense is, maar ook die seëninge van heling en herstel.”

“Al bogenoemde aanbiedinge was eerste aanbiedinge, maar sal almal opgevolg word,” vertel ds Jannie.

“I know now that there’s hope for everyone that is struggling to live a positive life and I truly believe that there is hope … I’ve learned to take responsibility for my life and to put my priorities first,” skryf een van die gevangenes na een van Arbeidsbediening se aanbiedinge.

Kontak Carin Brink, bestuurder van Arbeidsbediening Kaapstreek, by cbrink@kaapkerk.co.za vir meer inligting.