Arbeidsbediening gee hoop aan gevangenes met BrightStar

FOTO: Ds Jannie Booysen, BrightStar-fasiliteerder van Arbeidsbediening, saam met die hoof van die gevangenis, mnr Bredenkamp, tydens die oorhandiging van die sertifikate.   “Ek het nie geweet van verhoudings nie, ook geensins van leierskap nie. Vandag ken ek myself.” “Dit was vir my ‘n inspirasie; ek wil graag ‘n baie lang pad met hulle stap.” […]

Die krag van gebed

Vera Blaauw, pastorale werker van Arbeidsbediening in die Paarl, stel William Plaatjies aan die woord oor twee van die vele getuienisstories van die baie wat hy graag met ons deel: “Een Maandag terwyl ek weer besig was met my bediening by een van my bedieningspunte, die Luthando Frail Care Centre, sien ek ’n verlamde vrou […]

Worcester se Swanepoels ’n wandelende voorbeeld

Gassie Carstens, geestelike werker van Arbeidsbediening in Worcester, is onlangs aangegryp deur die ywer waarmee Danie Swanepoel sy taak as vrywilliger opneem en hoe sy vrou hom hierin ondersteun. Danie het ’n paar jaar gelede ’n aantal beroerte-aanvalle gehad wat hom sodanig geaffekteer het, dat hy nie meer sy passie as Arbeidsbedienaar kon uitleef nie. […]

Oudtshoorn glo aan verhoudingsbou en betrokkenheid

“Die sleutelwoord is betrokkenheid,” verduidelik André van Staden op navraag hoe Arbeidsbediening dit regkry om sulke goeie verhoudinge met die kerke en instansies op Oudtshoorn te hê. Arbeidsbediening is baie afhanklik van hul stad of dorp se ondersteuning. Om dit te bewerkstellig, moet werkgewers veral goed verstaan wat die bediening behels en moet daar ook […]

Arbeidsbediening George bedien op ‘n nuwe manier

FOTO: Die eerste groep werknemers wat sertifikate vir hulle Finansiële Geletterdheidsprogram ontvang het. Ds Floors Meyer (agter, heel links) en Adrinette Muller (agter, naaslinks), Francois Pretorius, verteenwoordiger van die werkgewer,(agter naasregs), en programleier, Philip Nortje (agter heel regs).   Soos ons weet, bly niks dieselfde nie en moet ons onsself gedurig aanpas by veranderde omstandighede, […]

Op besoek aan die Suidkus

Carin Brink, bestuurder van Arbeidsbediening Kaapstreeek en haar sekretaresse, Lien November was van 18 tot 19 Maart op besoek aan Mosselbaai, George en Oudtshoorn.   Daar is wonderlike nuwe geakkrediteerde programme wat in George begin word, oa ‘n kursus wat sal handel oor finansiële geletterdheid, wat maar net een van die wonderlike programmme is wat […]

BIBLIA Houtbaai entoesiasties oor kinderontwikkeling

Sandra Leeuwner, geestelike werker van Biblia in Houtbaai, vertel dat hulle nog steeds besig is met die 1 000 Dae-program waarmee hulle verlede jaar begin het. Hulle gebruik die Embrace-programinilgting om aktiwiteite met mammas te doen, bv. deur rateltjies te skud as gehoorstimulasie, en vele meer. Vanjaar wil hulle egter ook individuele sessies aanbied, maw […]

Arbeidsbediening in Mosselbaai aktief besig met Plaasbediening

Marietjie en Johan Boshoff, werkers van Arbeidsbediening in Mosselbaai, behartig die Plaasbediening in die omgewing en laat weet: “Dit gaan goed met die bediening van die Woord; ons is dankbaar vir elke geleentheid wat ons het om die Vrymakende Evangelie te kan verkondig. “Tans bedien ons die een week Woensdae vanaf 07:00 tot 13:30 plase in Kleinberg, […]