Middelvlakplaasbestuurders kry BrightStar-opleiding in George

Arbeidsbediening Tuinroete het pas ‘n BrightStar Lewensvaardighede Ontwikkelingsprogram vir middelvak-plaasbestuurders uit hul omgewing in George suksesvol aangebied.   Agt persone van drie verskillende eenhede uit die Landbousektor het aan die werkswinkel, wat oor vyftien weke gestrek het, deelgeneem. Ds Floors Meyer was die fasiliteerder van die werkswinkel.   Een van die kursusgangers, Gerald vertel: “Ek het […]

NGK Bellville-Uitsig skouer aan die wiel met Arbeidsbediening

Dr Francois Swart oorhandig ‘n Bybel aan ds Jannie Booysen   Op Sondagoggend 15 September was ds Jannie Booysen, pastorale bedienaar van Arbeidsbediening (http://imsacape.christians.co.za/) en Lene November, sekretaresse van Carin Brink, bestuurder van Arbeidsbediening Kaapstreek, op uitnodiging by die NGK Bellville-Uitsig se erediens teenwoordig. Dit het aan die gemeente die geleentheid gebied om geld waarvoor […]

Akkreditasie van Dienswerkers in George

“Insiggewend, verrykend, opbouend en vriendskapsvormend!” So getuig Jeandré van Staden, een van Arbeidsbediening se dienswerkers wat die eerste akkreditasiewerkswinkel ooit, onlangs by George bygewoon het. Na aanleiding van IMSA (Industrial Ministry South Africa) Kaapstreek se resolusie dat PAK’s (plaaslike aksie komitees) erns moet maak met die behoorlike akkreditasie van hulle dienswerkers, het ds Floors Meyer […]

Die krag van gebed

Vera Blaauw, pastorale werker van Arbeidsbediening in die Paarl, stel William Plaatjies aan die woord oor twee van die vele getuienisstories van die baie wat hy graag met ons deel: “Een Maandag terwyl ek weer besig was met my bediening by een van my bedieningspunte, die Luthando Frail Care Centre, sien ek ’n verlamde vrou […]

Worcester se Swanepoels ’n wandelende voorbeeld

Gassie Carstens, geestelike werker van Arbeidsbediening in Worcester, is onlangs aangegryp deur die ywer waarmee Danie Swanepoel sy taak as vrywilliger opneem en hoe sy vrou hom hierin ondersteun. Danie het ’n paar jaar gelede ’n aantal beroerte-aanvalle gehad wat hom sodanig geaffekteer het, dat hy nie meer sy passie as Arbeidsbedienaar kon uitleef nie. […]

Oudtshoorn glo aan verhoudingsbou en betrokkenheid

“Die sleutelwoord is betrokkenheid,” verduidelik André van Staden op navraag hoe Arbeidsbediening dit regkry om sulke goeie verhoudinge met die kerke en instansies op Oudtshoorn te hê. Arbeidsbediening is baie afhanklik van hul stad of dorp se ondersteuning. Om dit te bewerkstellig, moet werkgewers veral goed verstaan wat die bediening behels en moet daar ook […]

Arbeidsbediening George bedien op ‘n nuwe manier

FOTO: Die eerste groep werknemers wat sertifikate vir hulle Finansiële Geletterdheidsprogram ontvang het. Ds Floors Meyer (agter, heel links) en Adrinette Muller (agter, naaslinks), Francois Pretorius, verteenwoordiger van die werkgewer,(agter naasregs), en programleier, Philip Nortje (agter heel regs).   Soos ons weet, bly niks dieselfde nie en moet ons onsself gedurig aanpas by veranderde omstandighede, […]

Op besoek aan die Suidkus

Carin Brink, bestuurder van Arbeidsbediening Kaapstreeek en haar sekretaresse, Lien November was van 18 tot 19 Maart op besoek aan Mosselbaai, George en Oudtshoorn.   Daar is wonderlike nuwe geakkrediteerde programme wat in George begin word, oa ‘n kursus wat sal handel oor finansiële geletterdheid, wat maar net een van die wonderlike programmme is wat […]