BrightStar skiet jou potensiaal oop!

Arbeidsbediening beveel nou met nuwe ywer die baie effektiewe BrightStar-program aan, wat veral die afgelope jare met groot sukses aan VGK-katkisante, plaasarbeiders en in besighede aangebied is. Bright Star is ‘n persoonlike- en leierskapsontwikkelingsprogram wat uit drie modules bestaan en daarop gemik is om vaardighede te ontwikkel sodat mense ‘n gebalanseerde en betekenisvolle lewe kan […]