Lets’ Talk-toep

Arbeidsbediening in Wes-Kaapland, Suid Afrika se Let’s Talk-toep nooi jou uit om deel te neem aan ‘n aanlyn-gebedsbyeenkoms waar ons almal saam vir ons familie, vriende, kollegas, en andere, met die spesifieke fokus op die huidige COVID-19 situasie, kan bid.

Gebruik gerus die volgende skakel om aanlyn-toegang op jou selfoon, tablet en rekenaar te verkry en versprei dit asseblief op jou eie netwerke vir deelname.

Ons bid graag in hierdie tyd op hierdie manier saam met u tot die Here: https://letstalk.online.church/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *