Arbeidsbediening in Mosselbaai aktief besig met Plaasbediening

Marietjie en Johan Boshoff, werkers van Arbeidsbediening in Mosselbaai, behartig die Plaasbediening in die omgewing en laat weet: “Dit gaan goed met die bediening van die Woord; ons is dankbaar vir elke geleentheid wat ons het om die Vrymakende Evangelie te kan verkondig.

“Tans bedien ons die een week Woensdae vanaf 07:00 tot 13:30 plase in Kleinberg, Herbertsdale. Voortspruitend uit die plaasbediening in Herbertsdale bedien ons ook dan die Woensdag daar by die Laerskoolkoshuis vir die kombuispersoneel.

“Die ander week is ons Dinsdagmiddae in Vleesbaai en Woensdagmiddae in Ruiterbos en Brandwag.

“Die Boere in ons omgewing trek swaar weens die droogte. Bid asb saam vir reën. Ons dank die Here vir elke druppel wat alreeds geval het.”

Kontak Johan en Marietjie Boshoff by mmeb61@gmail.com vir meer inligting,