Skimmelkrans vind die Here in Covid-leegte

Foto: George Kuyler en die Bybelstudiegroep George Kuyler van Skimmelkrans-boerdery in die George-distrik is al ‘n paar jaar besig om Bybelstudie vir sy werknemers te fasiliteer – iets wat hul plaasgemeenskap daar heeltemal begin verander het. Lees gerus ‘n vorige artikel daaroor hier. Vroeër vanjaar vertel George hoe dit tans in die pandemietyd daar gaan: […]

Helderberg-Kom se nuwe voorvatters

“Need a prayer for your business?” is een van die warm-om-die-hart-uitnodigings wat jou oog vang as jy in een van die strate in die Strand se industriële gebiede stap. En dis presies waar jy die Plaaslike Aksie van Helderberg-Kom se Arbeidsbedieningskantoor sal vind. Hierdie groep Arbeidsbedienaars ag veral die vestiging van etiese waardes baie hoog […]

ICMA Partnership Crew Connect Conference

The promised summary on the ICMA Partnership Crew Connect Conference which Jaco Leeuwner, BIBLIA Cape Region Coordinator, attended in June can be read HERE . This is a good summary and document to e.g. share with your respective Biblia Committees of what is happening in the Maritime Industry and pressure we feel in Biblia. There […]

Biblia helps regaining unemployed’s dignity

Kalk Bay “As we all know the pandemic has crippled many companies which resulted in people losing their jobs, which only added to the already struggling economy,” says Marvin Petersen, pastoral worker of Biblia in Kalk Bay. “Over the years we have helped numerous people in our feeding schemes but we quickly realized that relief […]

God is our refuge and fortress

PHOTO: Vredenburg Bread Depot “In Vredenburg at the West Coast the lock-down caused challenging questions about how IMSA (Industrial Ministry in SA) was going to make a ministering come back into the workplace,” says Pastor Joseph Philander, of the Assemblies of God (AOG) in Vredenburg and also a pastoral worker in service of Industrial Ministry. […]

Pandemie dwing ons tot vergrootglas

Arbeidsbediening lewer nie net broodnodige geestelike bediening aan honderde werknemers en -gewers in die Kaapstreek nie, maar bemagtig ook mense met lewensvaardigheidsprogramme en lewer lewenskrisisberading. COVID-19 het egter veroorsaak dat hierdie besondere diens nie soos normaalweg kon aangaan nie en mens wonder hoe op aarde hulle met hul bedieningsuitdaging kon voortgaan. Ons het met Floors […]

Finansiële Geletterdheid vat vlam in Tuinroete!

Foto: Geestelike leiers van die VGK Touwsranten ontvang hul Finansiële Geletterdheidsertifikate Arbeidsbediening Tuinroete het aan die begin van die jaar ‘n vennootskap met Africa Skills College in George gevestig met die doel om hulle Finansiële Geletterdheidsprogram – Debt Savvy – te kan aanbied.  Dit is ‘n SAQA geakkrediteeerde program en Africa Skills het Floors Meyer, […]

Afgetrede mielieboer neem opkomende boer onder sy vlerk

FOTO: Jasper van Zyl en Booi Manewil Floors Meyer, IMSA opleidingskoördineerder van Arbeidsbediening Tuinroete, stuur die volgende inspirerende storie: “Jasper van Zyl was ‘n mielieboer in die Wes-Transvaal wat ses jaar gelede afgetree het. Hy en sy vrou Linda, het na Klein Brakrivier naby Mosselbaai verhuis en synde ‘n boer in murg en been, het […]

VGK Vredendal BrightStar tydens skoolvakansie!

Arbeidsbediening se bekende lewensvaardigheidsprogram, BrightStar, is verlede week vanaf 25 Oktober tot 1 November 2020 aan twee groepe finalejaar-katkisante van die VGK Vredendal aangebied. In totaal was dit 55 jongmense asook vier kategete wat dié insiggewende toerustingsprogram voltooi het. Ds Jannie Booysen het dit aangebied en Lene November het hom bygestaan. Sandra en Jaco Leeuwner […]

Staying connected: eMinistry outreach

Living 100% off the grid during the COVID-19 lockdown may sound very romantic and appealing, but you need to know what you are doing and be experienced in this kind of choice. We are thankful that the hard lockdown phase-5 in South Africa has come down to where we are at now, phase-1. The lockdown […]