Stel belang in die mens voor jou …

Foto: Willie Smit tydens ’n biduur by een van sy bedieningspunte

 

Willie Smit, geestelike werker van Arbeidsbediening op Ceres, vertel hoe verbaas hy was toe hy onlangs deur ’n jong, swart vrou  in haar dertigerjare, Yvonne, in pragtige Afrikaans gegroet is. Toe hy haar daarna vra, verduidelik sy dat sy Xhosasprekend is, maar in’n Afrikaanse skool op Ceres was – vandaar haar goeie Afrikaans.

“Meneer moet ’n slag vir ons kom kerk hou,” het Yvonne gevra (een van die ander vrywilligers bedien haar werksafdeling) en Willie kon gou agterkom dat sy nie eintlik die Here ken nie, maar meer wou weet.

Toe hy verder met haar gesels, het hy uitgevind sy gaan ook nie eintlik kerk toe nie, want volgens haar is dit vervelig. Willie vertel toe vir haar dat as sy graag vir Jesus wil ontmoet, sy erns moet maak om kerk toe te gaan en die Bybel moet begin lees.

En net daar nooi Willie haar hartlik uit om die volgende Sondag saam met hom en sy vrou na hulle kerk toe te kom; hulle sou haar gaan oplaai sodra sy laat weet of sy belangstel.

Nadat hy vir twee weke niks van haar gehoor het nie, loop hy haar een oggend op die werksperseel raak, borrelend van opwinding. Sy was nou al twee keer na haar kerk toe en sy geniet dit baie; die kerkgangers is baie gaaf!

Kort daarna, op ’n Maandagoggend, vertel sy vir Willie dat sy die Sondag die Here as haar Verlosser aangeneem het! Willie het dadelik vir haar ’n nuwe Afrikaanse Bybel (op haar versoek) gegee en die Here geloof.

Ja, mens wonder hoeveel geleenthede gaan verby waartydens ons nie net mense van Jesus kon vertel het nie, maar ook mense kon laat beleef het Wie Jesus regtig is.

 

Kontak

Willie Smit
via mariette@dutoit.com