Die hoogtepunt-dae in my lewe!

FOTO: Die personeel van Tony’s Slaghuis op Swellendam wat deur Arbeidsbediening bedien word.

 

“Ek dink die beste deel van die bediening is dat ek meestal die boodskap bring na mense wat ‘anders’ is as ek.” So vertel Nicoleze Hayes, een van Arbeidsbediening se vrywilligers op Swellendam.

“Jesus het dikwels grense oorgesteek en die saam-wees, lag, dink en selfs soms huil, breek die evangelie van Jesus vir my oop,” vertel sy verder.

Nicoleze bedien elke tweede Dinsdag en Woensdag die personeel van Tony’s Slaghuis en die Poskantoor met die Woord en gebed. Dit maak ’n groot verskil in hierdie mense se lewens. Een van die werknemers, Nicolette, getuig: “Dit beteken vir my baie, want ek kry die Woord vir die dag!”

Sussie sê: “Dit is goed om te luister na die Woord; dit maak die dag lekker!”

Vir ’n ander vrou beteken die gebed vir ’n tikverslaafde so baie dat sy Nicoleze met betraande oë bedank.

Nicoleze vertel verder: “Deur die manier waarop ons mekaar as broers en susters in Christus ervaar in ‘n wêreld waar ons so afgesonderd van mekaar leef, leer ek meer by hierdie mense as wat ek al by vele kampe en kerksessies beleef het!

“Dit is met ’n dankbare hart en vreugde dat ek deel is van Arbeidsbediening en my bediening is beslis ‘hoogtepunt-dae’ in my lewe!”

 

Kontak Blackie Swart
dps@telkomsa.net