Arbeidsbediening en BADISA-Vennootskap getuig: SAAM is beter!

Carin Brink, bestuurder van Arbeidsbediening Kaapstreek en Reneé Pretorius, bestuurder van BADISA Tygerberg het sedert verlede jaar begin handevat om pleegkinders vanuit BADISA se Tygerberg-kantoor met die BrightStar-program toe te rus. (Lees meer van BrightStar by http://bit.ly/2VyItj7)

Carin verduidelik: “WOORD en DAAD of DAAD en WOORD is onlosmaaklik deel van mekaar – wat eerste kom, maak nie saak – die punt is: Ons godsdiensbeskouing kan nie na binne gerig wees nie.  BADISA het verskeie projekte en so ook Arbeidsbediening. Die kerk praat nie altyd daaroor nie en wil nie altyd wat gedoen word oral uitbasuin nie, en daarom glo ek dat wat ons ookal doen en wanneer ons dit doen, kom die getuienis van hulle wat deel is van die projekte/kontakte, self na vore.  Die kerk in sy onderskeie bedieninge hoef nie noodwendig sigbaar te wees nie, maar wel beskikbaar.”

Maar hoe kan ons binne die kerk mekaar se arms versterk?  Carin verduidelik verder: “As ons as ’n gesamentlike dinamiese bediening bereid is om moeilike vrae te vra, te luister en saam aandag daaraan te gee, dan sal ons ’n nog groter impak maak! Die evangelie is holisties – van kospakkies uitgee tot versoenende gesprekke fasiliteer, leierskap toerus en eenheid bevorder – dit alles is wat die kerk met sy verskillende bedieninge gestalte help gee. Mag ons nooit in silo’s werk nie, maar mekaar se hande vat en meer gekombineerde netwerke en vennootskappe vestig.” Arbeidsbediening het in September, danksy die medewerking van BADISA, hul gewilde lewensvaardigheidsprogram, BrightStar aan 25 pleegkinders, aangebied.

Reneé Pretorius, BADISA se bestuurder maatskaplike diensprogramme, verduidelik: “Die verbintenis met Arbeidsbediening is vir BADISA Tygerberg baie kosbaar.  Ons wil ‘n verskil maak in die lewens van kinders en jongmense in die areas van veral Ravensmead en Uitsig, maar ons kan dit nie alleen doen nie.   Die areas het beperkte hulpbronne en beperkte leierskap wat konstruktiewe en positiewe insette in die lewens van jongmense maak.  BADISA Tygerberg wil soveel moontlik van die kinders waarmee ons te doen het die geleentheid gee om met die vaardigheidsontwikkelingsprogram van BrightStar self ‘n verskil aan hul lewens te maak.

“Die entoesiasme waarmee die kinders die program tot dusver bygewoon het, is ‘n teken dat ons jongmense honger is vir geleenthede om hulle te versterk.  Daar is baie negatiewe elemente wat wag om ons kosbare jeug op te raap en hul lewens te verwoes.  As julle vir ons jeug omgee, moet julle betyds by hierdie BrightStar-program inkoop. Ons hoop dat hierdie verbintenis tussen Arbeidsbediening en BADISA ook ander sal inspireer om betrokke te raak by die mense van Ravensmead en Uitsig.”

Kontak Carin Brink by cbrink@kaapkerk.co.za vir meer inligting.