Arbeidsbediening baat by Konferensie oor Maatskaplike Hervorming

Geskiedenis is gemaak toe verteenwoordigers van sewe kerke vanaf 15 tot 17 November in Wellington saamgetrek het om die Nasionale Ekumeniese Konferensie oor Maatskaplike Hervorming by te woon. Dit het by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit plaasgevind. Die hoofdoel van die vergadering was om die bydrae van die ekumeniese kerk tot sosiale ontwikkeling te bespreek.

Carin Brink, bestuurder van Arbeidsbediening Kaapstreek, het dit ook bygewoon. Sy vertel: “Ek het in dié drie dae baie geleer danksy die insette van die hoofsprekers en afgevaardigdes. Ek het nuwe inligting oor werkskepping en indiensneming gekry, maar veral nuwe insigte gekry oor wat bereik kan word wanneer ons ons pogings kombineer om diegene wat ly en deur die sistemiese ongelykhede van ons samelewing verontmenslik word, te dien.

“Ek dink Arbeidsbediening is op klein skaal by werkskepping betrokke, maar ter wille van ons netwerk met mekaar is dit ongelooflik belangrik om te weet hoe ons gemeenskappe lyk en watter dienste reeds bestaan. Op hierdie manier kan ons by mekaar aanhaak en ook mekaar se projekte ondersteun. Dit was regtig insiggewend.”

Op Maandag was die hoofspreker prof Rulof Burger, senior lektor van die Departement Ekonomie aan die Universiteit van Stellenbosch. Hy het gepraat oor  Ekonomiese realiteite van Suid-Afrika – die oorsake van werkloosheid en die pad vorentoe.

Op Dinsdag het dr Kate Philips oor die regering se stimulus-inisiatief om indiensneming te bevorder, gepraat. Sy is die programleier vir die presidensiële indiensnemingstimulus van die presidensie se projekbestuurskantoor.

Dr Johannes Erasmus het daarna oor die onderwerp Funksionering in geïntegreerde netwerke: Perspektiewe vanuit twee gemeenskappe gepraat.

Die middag is daar op praktiese oplossings gefokus waartydens talle bydraes gemaak is. Die volgende persone het roterend met die kleingroepe gepraat:

  • Otto Kohlstock oor Ithemba labantu (Maak hoop sigbaar)
  • Luvuyo Mkangelwa oor hoe om leerlinge vir die arbeidsmark voor te berei
  • Quinton Adams oor The Backyard Varsity: Opleiding aan Werklose Jeug om werksgeskik te kan word.

Die dag is afgesluit met ‘n bydrae van Roger Dickenson oor die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke se Plaaslike Ekumeniese Aksie Netwerk Strategie: COVID-19 en die pad vorentoe.

Afgevaardigdes van die Metodiste Kerk van SA, die SA Katolieke Biskoppekonferensie, die Anglikaanse Kerk van SA, die Verenigende Presbiteriaanse Kerk van SA, die Verenigende Gereformeerde Kerk van SA, die Evangelies-Lutherse Kerk in Suider-Afrika en die Nederduitse Gereformeerde Kerk het ook die konferensie bygewoon.

Kontak

Carin Brink
cbrink@kaapkerk.co.za