Arbeidsbediening oor storms in George

“Die hewige donderstorms en gepaardgaande swaar reën wat George in die Suid-Kaap tydens die vroeë oggendure van Maandag 22 November getref het, het veral die sakewêreld ernstig ontwrig,” vertel Floors Meyer, Arbeidsbediening se opleidingskoördineerder en geestelike werker by ons tak in George. “Daar het tot 170 mm reën in die loop van die oggend oor ‘n groot deel van die dorp uitgesak.”

As gevolg van die groot volumes water is sommige persele in veral die laerliggende dele van die sakekern, sowel as sommige gebiede in  die residensiële areas van die dorp, oorstroom.  Die Munisipale Rampbestuur het mense versoek om, indien dit enigsins vir hulle moontlik was, tuis te bly.  ‘n Paar besighede moes derhalwe ook as gevolg van die tekort aan personeel sluit.

Die oorstromings het plek-plek groot skade aan die infrastruktuur veroorsaak: paaie is beskadig, stormwaterdeurlate is weggespoel, rioolpype is verstop, huismeublement het in die strate afgedryf, kragonderbrekings het voorgekom, die waterleiding wat die dorp van drinkwater voorsien is beskadig – die Munisipaliteit moes watertenkwaens uitstuur om daardie areas van drinkwater te voorsien.

“Teen verlede Vrydag was sommige woongebiede steeds sonder water,” vertel Floors. “Die veselkabel internet erbindings is in sommige strate beskadig. Genadiglik het die reën nie met sterk wind gepaard gegaan nie, sodat bome nie omgewaai en op die kragdrade beland het nie.

“Wonder bo wonder het die oorstromings nie lewensverlies veroorsaak nie.  Net een huisgesin moes deur die Nooddienste van hul huis se dak af gered word.

“Sover ons kon vasstel het die meeste van die werkgewers en werknemers wat by hulle werkplekke deur Arbeidsbediening Tuinroete bedien word geen of slegs geringe skade gelei.  Daaroor is ons baie dankbaar,” vertel Floors.

“Een van ons Dienswerkers, André Olivier, wat ook die organiseerder van die Bediening aan Hawelose mense in George is, het sy hande vol gehad om droë klere en warm komberse aan die groep werkloses te voorsien.

“Intussen het die nuwe dam ook volgeloop …”

Kontak Floors Meyer by floors@mweb.co.za vir meer inligting.