Geïnspireerd deur die bediening in George

Floors Meyer, opleidingskoördineerder by Arbeidsbediening in George, deel graag met ons hierdie getuienisstorie:

“Geïnspireer deur die weeklikse bediening van ons dienswerker, André Smith, by Tyres & Treads in George het daar by Jannie Lewie van Proteastraat, Dysselsdorp, die begeerte ontwikkel om jongmense, veral seuns, te mentor,” vertel Floors Meyer, opleidingskoördineerder by Arbeidsbediening in George.

“Jannie sê graag dat die eer van die Here by die eerbiediging van ons ouers (Eksodus 20:12) begin, want hoe kan jy die Here vereer wat jy nie kan sien nie, terwyl jy nie jou ouers vereer wat jy wel kan sien nie?”

Jannie is vir die afgelope sewe jaar al ‘n werknemer by Tyres & Treads. Volgens sy werkgewer is hy ‘n baie pligsgetroue werker. Hy woon in Dysselsdorp en ry elke dag die 82 km na George en weer terug en bied dan ook vir ander mense ‘n rygeleentheid wat in George werk.

“Tydens die inperkings van COVID-19 het Jannie die kinders van die strate af probeer weghou en in sy huis ‘n mentor-groep begin. Hy fokus op goeie verhoudings in die huisgesin en gehoorsaamheid aan ouers. Hy benadruk dan veral die gevare van rook, alkohol en die gebruik van dwelmmiddels. Hy benadruk ook die euwel van bendevorming,” vertel Floors. “Hy gebruik die boodskappe wat André Smith weekliks daar lewer om met groepe te gaan bespreek en reël sy sessies vir Saterdagmiddae en Sondagoggende na kerk. Die groep seuns wat hy mentor, het reeds aangegroei tot een-en-twintig wat gereeld die sessies bywoon.

Dié weeklikse boodskappe van André beklemtoon die bou van goeie verhoudings met almal wat die werknemers se pad kruis. Dit behels die voortbring van die vrug van die Gees (Gal 5:22) en die beklemtoning daarvan dat jy nie vir Jesus kan liefhê as jy nie ook jou medemens liefhet nie.  Dit kan ook so ver gaan dat die persoon wat sê dat hy vir Jesus liefhet, maar nie sy naaste liefhet nie, die naam van Jesus ydellik gebruik.

Floors benadruk ook dat die industrie die ideale geleentheid skep om Jesus se liefde uit te leef (Johannes 13:34) omdat hulle so baie met die publiek kontak het.

“Jannie het nogal ‘n behoefte aan musiekinstrumente, want hy glo dat meer seuns deur musiek by sy bediening op hierdie manier kan  betrokke raak. Hy bespeel die sleutelbord en kitaar.”

Kontak Floors Meyer by floors@mweb.co.za vir meer inligting.