Arbeidsbediening in die Tuin van Eden, Mosselbaai

Soos ons nou al weet, is Arbeidsbediening op Mosselbaai vuur en vlam om die evangelie van Jesus Christus na talle mense in hul plekke van werk te bring – iets wat al jarelank net van krag tot krag gaan.

Hul geestelike werker, Pierrie Lamprecht, laat weet: “Johan Pretorius, ‘n op-en-wakker man en voorheen werksaam as een van die bestuurders by Krygkor, skakel ook nou in by Arbeidsbediening (op die foto voor regs met die baard). Hy boer tans in die Brandwag-area en het onlangs die boodskap by Garden of Eden Berries gebring.

“Oom Cham Botha se seun, JC, ‘n sakeman wat onlangs vanaf Pretoria na Reebok verhuis het, was ook teenwoordig en het die byeenkoms met gebed afgesluit.

“Daar was ongeveer 50 werknemers by die diens teenwoordig en dit is ook deur van die bestuurslede bygewoon. Omdat almal nie Afrikaans kan verstaan nie, is daar van ‘n tolk gebruik gemaak om te verseker dat almal die boodskap verstaan.

“Na die diens het JC gevra dat almal wat wil Bybels hê, hul name moet opgee sodat hy aan hulle Bybels kan skenk.”

Kontak Carin Brink by cbrink@kaapkerk.co.za vir meer inligting.