Arbeidsbediening Tuinroete vind baat by BrightStar-program

Die BrightStar Life Core-program wat deur Floors Meyer van Arbeidsbediening Tuinroete vir werkende vroue in hul omgewing aangebied is, het Dinsdagaand 8 Maart ten einde geloop. Dit is afgesluit met die oorhandiging van sertifikate aan die deelnemers.

Die program het oor tien weke gestrek – een tema per week – en nege dames het daarvoor ingeskryf.

Die Life Core-program het onder andere die volgende temas gedek:

  • ‘n Persoonlike waardestelsel vir die markplek
  • Kommunikasievaardighede
  • Konflikhantering by die werk en in die huis
  • Emosionele selfbeheer
  • ‘n Rolmodel in die markplek
  • Selfhandhawing.

Teen die agtergrond van die COVID-pandemie het die program ook die geleentheid geskep om af en toe ‘n pastorale inset in die dames se lewens te kon maak. Dit is gedoen deur gespreksgeleenthede te skep ten opsigte van emosionele ontwikkeling en geestelike groei.

Die bydraes en getuienisse wat die dames tydens die gespreksgeleenthede gemaak het, was deurlopend verhelderend en leersaam.

Die Life Core-program is ‘n ongelooflike stuk gereedskap.  Ons beplan om dit in die nabye toekoms weer te herhaal.

 

Kontak ds Floors Meyer by floors@mweb.co.za vir meer inligting.