Arbeidsbediening Worcester skof af met nuwe ywer!

Soos julle dalk al in die media gesien het, het Arbeidsbediening Worcester met nuwe ywer wéér in hul dorp begin werk – en dis baie goeie nuus!

Kobus van den Bergh, nuutaangestelde koördineerder van Arbeidsbediening daar vertel: “Weens COVID-19 kon Arbeidsbediening in Worcester, soos op sekerlik heelwat ander plekke, die afgelope meer as twee jaar nie voortgaan met hul bediening nie.

“In Mei was daar egter ‘n versoek van ons voorsitter, Natale Roelofse, of ek nie kans sien om ons Arbeidsbediening weer op dreef te kry nie. Ek het ingestem en sedertdien het daar baie water in die see geloop. Ons het al die nodige inligting van Gassie Carstens, ons vorige geestelike werker, se programme verkry en ‘n PAK (Plaaslike Aksiekomitee) saamgestel. ‘n Korttermyn strategiese beplanning is gedoen, ‘n visie en missie is geformuleer, asook doelstellings en doelwitte met ‘n aksieplan. Met die herontplooingsproses sal gereelde evaluering en toepaslike aanpassings van ons aksies gemaak word.”

Die PAK het besluit om Kobus van den Bergh op ‘n deeltydse basis as koördineerder vir 12 maande aan te stel en ‘n posbeskrywing van dié pos is gedoen. Van die belangrikste besluite wat geneem is, was dat Arbeidsbediening in fases herontplooi moet word, ‘n voorbiddingsgroep is saamgestel, korrespondensie is aan 79 besighede (wat vroeër by Arbeidsbediening betrokke was,
asook ‘n paar nuwes) gerig om vas te stel of hulle weer dienste wil hê en om terselfdertyd ook nuwe, opgedateerde inligting en besonderhede van hulle te verkry.

“Dieselfde proses is ook met 40 bedienaars/vrywilligers gedoen en die antwoorde van diegene wat weer deel wil wees van ons program is
opgevolg met ‘n tweede brief asook met persoonlike besoeke en of oproepe,” vertel Kobus. “Hierdie proses is verdeel tussen ons drie bestuurslede (sameroeper Natale Roelofse, mentor Gassie Carstens en ek as koördineerder). Dit was ‘n riem onder die hart om te vind dat ons dienste in die COVID-tyd deur verskeie besighede en bedienaars op hul eie inisiatief voortgesit is.

“Die meeste van die plaaslike Christen-gemeentes en kerkleiers of leraars is genader om betrokke te raak en ons voorsitter, Natale Roelofse, het spesifieke persone of besighede besoek ter finansiële ondersteuning. ‘n Inligtingstuk oor Arbeidsbediening met gedragskodes vir bedienaars (dele uit die IMSA-handleiding), hul diensroosters en ander korrespondensie is in die week van 27 – 29 Junie aan alle betrokkenes gestuur.”

Op Maandag 4 Julie het Arbeidsbediening Worcester se rooster begin met 24 besighede, 50 besoekpunte, 12 vrywilligers/bedienaars, een  leraar en een gemeente as ‘n beskermheer.  En boonop is daar alreeds skenkings van R30 550,00 deur twee instansies asook individuele bydraes in hul bankrekening inbetaal!

“Begeleidende briewe ter motivering word saam net diensroosters vir betrokkenes gestuur,” vertel Kobus opgewonde. “Die oriëntering, opleiding en beskikbaarheid van bedienaars is ‘n hoë prioriteit. ‘n Werksessie en aksie daarvoor is op 3 Augustus gedoen. Sowat 200 addisionele besighede en 20 persone as bedienaars is reeds geïdentifiseer en sal genader word soos ons programme pro rata uitbrei.

“Rawsonville,’n paar kilometer vanaf Worcester, word ook as deel van ons uitbreiding beskou,” verduidelik Kobus. “Ons is ook tans besig om ‘n lofliedere-bundel vir gebruik tydens dienste as hulpmiddel saam te stel.”

Daar is ongeveer 3,000 besighede in Worcester. In die verlede is sowat 74 (2.7%) van die besighede deur Arbeidsbediening se aksies daar bedien. Dit gee net ‘n idee van hoe groot die teikengroep is en hoeveel mense in die markplein bereik kan word.

Kontak Kobus van der Bergh by arbeid8@gmail.com vir meer inligting.