Geakkrediteerde Arbeidsbedienaars in Oudtshoorn

“Om as dienswerker erkenning te kry, laat voel mens waardig en waardevol; jy is bemagtig.” So sê Floors Meyer van George wat op 16 November ‘n tweede akkreditasiewerkswinkel vir Arbeidsbediening se dienswerkers aangebied het. Hierdie keer was dit op Oudtshoorn en kan hierdie mooi Karoo-dorp nou met 14 geakkrediteerde Arbeidsbedienaars spog!

Die werkwinkel bestaan uit vier bene:

  1. Tydens die metanarratief-gedeelte word daar na Arbeidsbediening in die Kaapstreek se historiese ontwikkeling gekyk, asook na al die skuiwe wat in die loop van die geskiedenis plaasgevind het.
  2. Daar word ook gekyk na die Reglement van die Plaaslike Aksies en toegesien dat al die dienswerkers op hoogte is van hoe Arbeidsbediening op plaaslike vlak inmekaarsteek en funksioneer.
  3. Die Riglyne vir Geestelike Werkers-dokument word bestudeer en nadat dit deurgewerk is deur elke dienswerker onderteken; een van die vereistes om te kwalifiseer vir ‘n akkreditasiesertifikaat.
  4. Laastens is daar ‘n goeie gesprek oor die Lukas 10 Transformasie-kursus gevoer oor hoe die fasette in die besondere kursus in die markplek/plekke van werk toegepas kan word en deure vir Arbeidsbediening kan oopmaak.

Kontak Floors Meyer by floors@mweb.co.za vir meer inligting.