News

Arbeidsbediening gee hoop aan gevangenes met BrightStar

FOTO: Ds Jannie Booysen, BrightStar-fasiliteerder van Arbeidsbediening, saam met die hoof van die gevangenis, mnr Bredenkamp, tydens die oorhandiging van die sertifikate. “Ek het nie geweet van verhoudings nie, ook ...
Read More >>

Die krag van gebed

Vera Blaauw, pastorale werker van Arbeidsbediening in die Paarl, stel William Plaatjies aan die woord oor twee van die vele getuienisstories van die baie wat hy graag met ons deel: ...
Read More >>

Worcester se Swanepoels ’n wandelende voorbeeld

Gassie Carstens, geestelike werker van Arbeidsbediening in Worcester, is onlangs aangegryp deur die ywer waarmee Danie Swanepoel sy taak as vrywilliger opneem en hoe sy vrou hom hierin ondersteun. Danie ...
Read More >>

Oudtshoorn glo aan verhoudingsbou en betrokkenheid

"Die sleutelwoord is betrokkenheid,” verduidelik André van Staden op navraag hoe Arbeidsbediening dit regkry om sulke goeie verhoudinge met die kerke en instansies op Oudtshoorn te hê. Arbeidsbediening is baie ...
Read More >>

HOUTBAAI Nuusbrief

Lees gerus Sandra Leeuwner se jongste nuusbrief HIER ...
Read More >>

Arbeidsbediening George bedien op ‘n nuwe manier

FOTO: Die eerste groep werknemers wat sertifikate vir hulle Finansiële Geletterdheidsprogram ontvang het. Ds Floors Meyer (agter, heel links) en Adrinette Muller (agter, naaslinks), Francois Pretorius, verteenwoordiger van die werkgewer,(agter ...
Read More >>

Op besoek aan die Suidkus

Carin Brink, bestuurder van Arbeidsbediening Kaapstreeek en haar sekretaresse, Lien November was van 18 tot 19 Maart op besoek aan Mosselbaai, George en Oudtshoorn.   Daar is wonderlike nuwe geakkrediteerde ...
Read More >>

BIBLIA Houtbaai entoesiasties oor kinderontwikkeling

Sandra Leeuwner, geestelike werker van Biblia in Houtbaai, vertel dat hulle nog steeds besig is met die 1 000 Dae-program waarmee hulle verlede jaar begin het. Hulle gebruik die Embrace-programinilgting ...
Read More >>

Welkom by die Weskus

Hiermee verwelkom ons pastoor Joseph Philander as geestelike werker van Vredenburg in die plek van Landa Bester, wat 'n voltydse betrekking by 'n plaaslike gemeente aanvaar het en vanaf 1 ...
Read More >>

Arbeidsbediening in Mosselbaai aktief besig met Plaasbediening

Marietjie en Johan Boshoff, werkers van Arbeidsbediening in Mosselbaai, behartig die Plaasbediening in die omgewing en laat weet: "Dit gaan goed met die bediening van die Woord; ons is dankbaar vir ...
Read More >>